Odpowiedzialność zbywcy wierzytelności za wypłacalność dłużnika

Miałem wierzytelność pożyczkową wobec kolegi. Kwota dla mnie duża, 25000 PLN. Kiedyś jeszcze dawno przed udzieleniem mu pożyczki pomógł mi on w jednej bardzo ważnej sprawie i gdy nie spłacał mi tej pożyczki to było mi bardzo niezręcznie. Nie chciałem prowadzić przeciwko niemu windykacji w pamięci dalej mając to co kiedyś dla mnie zrobił a on mnie przepraszał i zaręczał, że mnie spłaci jak trudny okres w jego firmie minie, jak inwestycje zaczną przynosić zyski. Potrzebowałem jednak pieniędzy i powiedziałem mu, że spróbuję sprzedać dług ale będę uważał bardzo na to, żeby nie sprzedać niebezpiecznym ludziom. Sprzedałem w końcu jednej kancelarii finansowej, za połowę wartości i o sprawie zapomniałem. Tego mojego kolegę spotkałem raz i wyznał mi że ma już od tamtej firmy komornika ale nic nie zdziała komornik, bo on – kolega już nauczył się kiwać komorników.

Minęło z pół roku i właściciel tej firmy windykacyjnej przysłał mi pismo w którym mówiąc w skrócie zarzuca mi, że go oszukałem sprzedając mu wierzytelność której nie da się ściągnąć i żąda unieważnienia cesji i żebym zwrócił mu pieniądze, bo dłużnik jest całkowicie niewypłacalny. Załączył do wezwania kserokopie pism od komornika stwierdzających bezskuteczność egzekucji.

Proszę o poradę bezpłatną, czy ten windykator ma prawo żądać ode mnie tego? Ja nigdzie ani na piśmie ani słownie nie twierdziłem, że ten mój kolega jest wypłacalny.

Takie żądania nabywcy wierzytelności w stosunku do Pana są bezpodstawne. Zgodnie bowiem z art. 516 Kodeksu cywilnego w chwili przelewu wierzytelności zbywca ponosi wobec nabywcy odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął. Jak wynika z informacji przekazanych mi przez Pana, żadnej odpowiedzialności w omawianym zakresie nie przyjął Pan na siebie. Dla spokoju może Pan pisemnie odpowiedzieć tak temu nabywcy.

Z mojej i nie tylko z mojej praktyki wynika, że w większości spraw komornicze postępowanie egzekucyjny jest bezskuteczne: http://komornicy-opinie.pl/mozliwosci-komornikow/ Firma windykacyjna powinna mieć w tym zakresie rozeznanie a jeżeli decyduje się kupić przysłowiowego kota w wroku czyli nie znając sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika, to tylko za niewielki procent kwoty wierzytelności.

Dodaj komentarz