Czy wierzyciel może brać udział w licytacji komorniczej

W licznych postępowaniach egzekucyjnych wierzyciel ma ochotę brać udział w licytacji komorniczej. I zastanawia się, czy jest to możliwe. Najpierw wymieńmy, kto nie może: komornik, dłużnik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Widzisz tu gdzieś wierzyciela egzekwującego? też nie widzę, więc wierzyciel, na którego wniosek jest licytowany jakiś przedmiot np. samochód albo mieszkanie dłużnika, może być też licytantem. Poza tym jednak wierzyciel egzekwujący może przejąć na własność przedmiot po bezskutecznej licytacji, za cenę wywoławczą.

Normalnie; jak wygra licytację, to po uiszczeniu ceny staje się właścicielem przedmiotu licytacji i później otrzyma te pieniądze jako wyegzekwowaną należność, ale nie w całości, bo pomniejszone o koszty egzekucyjne. Oczywiście może i (prawie) nic nie otrzymać jeżeli wierzycieli egzekwujących było więcej, w tym zwłaszcza Skarb Państwa który ma pierwszeństwo w zaspokajaniu przed wierzycielami np. z tytułu niezapłaconych faktur albo na przykład prywatnych pożyczek. Tak, ze Skarbem Państwa nie ma żartów. Jeżeli taka należność przekraczałaby sumę uzyskaną z licytacji, to otrzymałbyś tylko zwrot zaliczek egzekucyjnych ale uwaga: kosztów procesowych które poniosłeś na uzyskanie tytułu wykonawczego – nie!

Jeżeli uznajesz, że cena wywoławcza licytowanego przedmiotu jest atrakcyjna i jest to okazja, to jak najbardziej, startuj ale wcześniej sprawdź, czy biegły nie zaniżył wartości: http://pamietnikwindykatora.pl/prawie-100-roznica-w-dwoch-wycenach-nieruchomosci-dokonanych-przez-tego-samego-rzeczoznawce-bieglego/. Licytacje są marnie ogłaszane przez komorników i istnieje generalnie niemała szansa że jedynym licytantem będziesz Ty – wierzyciel. Jednak licz się też z tym, że komornik powiadomi o tej okazji swojego znajomego i krewnego który też stawi się do licytacji jako licytant.

Dodaj komentarz