Czy wierzyciel może brać udział w licytacji komorniczej

W licznych postępowaniach egzekucyjnych wierzyciel ma ochotę brać udział w licytacji komorniczej. I zastanawia się, czy jest to możliwe. Najpierw wymieńmy, kto nie może: komornik, dłużnik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Widzisz tu gdzieś wierzyciela egzekwującego?

Czytaj dalejCzy wierzyciel może brać udział w licytacji komorniczej

Zajęcie wierzytelności

Zajęcie wierzytelności to bardzo fajny sposób egzekucji. Można zająć wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za pracę na przykład albo w Urzędzie Skarbowym z tytułu nadpłaty podatku. Mnie jednak najbardziej „pasjonuje” zajęcie wierzytelności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Czyli, mamy dłużnika będącego przedsiębiorcą który na przykład nie ma nic na siebie, bo samochód ma w leasingu, nie jest właścicielem żadnej nieruchomości a firmowe konto bankowe co rusz zmienia. Mamy więc problem jako wierzyciel egzekwujący.

Czytaj dalejZajęcie wierzytelności

Powództwo przeciwegzekucyjne – sąd właściwy

Z tydzień temu jedna pani zapytała mnie, do którego sądu ma wnieść powództwo przeciwegzekucyjne domagając się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego a wiec zapewne w jednej z sytuacji opisanych w tekście: Egzekucja spłaconego długu i przeciwko osobie która nie jest i nie była dłużnikiem. Odpowiedziałem, że zgodnie z art. 843 § 1 Kodeku postępowania cywilnego właściwym będzie sąd w okręgu którego prowadzona jest egzekucja. Sąd rejonowy lub okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu.

Czytaj dalejPowództwo przeciwegzekucyjne – sąd właściwy